POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RZESZOWIE
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Strona głównaAktualności, ZamówieniaRealizacja działańPromocjaEwaluacja i monitoringGaleriaArchiwumZarząd projektuPCPR w RzeszowieKontakt

PCPR w Rzeszowie

Powiatowe Centrum
  Pomocy Rodzinie
     w Rzeszowie

Człowiek - najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
           

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną powiatu rzeszowskiego realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

PCPR obsługuje mieszkańców następujących miast i gmin: 

Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.

 

W strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

W imieniu Starosty Dyrektor PCPR sprawuje nadzór merytoryczny nad pięcioma domami pomocy społecznej, dwoma placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, środowiskowym domem samopomocy, warsztatem terapii zajęciowej, chronionymi mieszkaniami usamodzielnienia i ośrodkiem interwencji kryzysowej. 

Od 01.01.2012 r. z uwagi na zmiany ustawowe i wejście w życie nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w PCPR w Rzeszowie nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej.

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania powołano następujące Zespoły:

 

   I.        Zespół ds. pieczy zastępczej – organizator pieczy zastępczej

II.        Zespół ds. świadczeń pieczy zastępczej

III.        Zespół ds. pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

IV.        Zespół ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

  

Szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań przez poszczególne zespoły Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wraz z drukami wniosków dostępne są na stronie naszego Biuletynu Informacji Publicznej

 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie kieruje:

Dyrektor PCPR - mgr Agnieszka Gabrowska

 

Godziny urzędowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i poszczególne zespoły:

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 7 dni w tygodniu, całodobowo

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie mieści się na ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, 1 piętro - pokoje 203 - 212.

Telefony: 
1. Dyrektor PCPR
mgr Agnieszka Gabrowska - 017 859 48 23 w. 9

2. Sekretariat - 017 859 48 23 w. 11

3. Zespół do spraw pieczy zastępczej - 017 859 48 23 w. 3 lub 4

4. Zespół do spraw świadczeń pieczy zastępczej - 017 859 48 23 w. 5

5. Zespół do spraw pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy - 017 859 48 23 w. 5 

6. Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych - 017 859 48 23 w. 7 

adres e-mail: 

- pcpr@powiat.rzeszow.pl

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Strona główna
|
Aktualności, Zamówienia
|
Realizacja działań
|
Promocja
|
Ewaluacja i monitoring
|
Galeria
|
Archiwum
|
Zarząd projektu
|
PCPR w Rzeszowie
|
Kontakt