POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RZESZOWIE
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Strona głównaAktualności, ZamówieniaRealizacja działańPromocjaEwaluacja i monitoringGaleriaArchiwumZarząd projektuPCPR w RzeszowieKontakt

Aktualności, Zamówienia

Powiatowe Centrum
  Pomocy Rodzinie
     w Rzeszowie
 
        
Człowiek - najlepsza inwestycja

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Rzeszów, dn. 16.04.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych dla 30 uczestników w tym kobiet i mężczyzn w formie zajęć grupowych według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertoweRzeszów, dn. 16.04.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczestników WTZ treningów  kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych dla 10 uczestników w tym kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w formie zajęć grupowych według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertoweRzeszów, dn. 16.04.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 30 uczestników w tym kobiet i mężczyzn w formie zajęć grupowych według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe


 Rzeszów, dn. 14.04.2014 r.

 

Informacja o zorganizowanym 

Spotkaniu organizacyjno - promocyjnym 

dla uczestników projektu pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim”  

w dniu 04.04.2014 r.

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 04.04.2014 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzeszowie ul. Batorego 9 odbyło się spotkanie organizacyjno–promocyjne, na którym poruszono tematykę związaną z realizacją projektu w 2014 roku.

Na spotkaniu przedstawiono następujące zagadnienia:

- związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2013-2014,

- program projektu, jego cele zadania, planowane efekty,

- planowane formy wsparcia dla uczestników,

- zasady uczestnictwa w projekcie systemowym wraz z jego promocją i ewaluacją, w tym omówiono i zapoznano uczestników z regulaminem uczestnictwa w projekcie, planem rekrutacji do projektu i zasadami związanymi z rozliczeniem kosztów przejazdu na poszczególne formy wsparcia w ramach aktywnej integracji,

- zagadnienia związane z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Uczestnicy projektu mieli możliwość oglądnięcia filmu, który porusza tematykę równościową.

 

W zakładce GALERIA znajdują się zdjęcia ze spotkania, natomiast film o tematyce równościowej można obejrzeć TUTAJ.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym za udział w spotkaniu !

______________________________________________________________________________________________________________

 Rzeszów, dn. 14.04.2014 r.

Informacja o materiałach promocyjnych

dla uczestników projektu w 2014 roku 

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach promocji projektu w bieżącym roku wszyscy uczestnicy otrzymają:

 

1. Teczki skóropodobne wyposażone w notes,

 

2. Podkładki z kalkulatorem,

 

3. Długopisy.

 

Wszystkie ww. gadżety są opatrzone w logotypy PCPR i UE, a poniżej znajdują się ich zdjęcia.______________________________________________________________________________________________________________


Rzeszów, dn. 13.03.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego w formie indywidualnych konsultacji dla uczestników projektu w tym kobiet i mężczyzn.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Rzeszów, dn. 25.03.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wybrało spośród 7 nadesłanych ofert na prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego w formie indywidualnych konsultacji ofertę firmy S.P. Oświata, Al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów na kwotę 47,55 zł/h brutto.

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert.


______________________________________________________________________________________________________________


Rzeszów, dn. 13.03.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza firmy z branży reklamowo - promocyjnej do składania ofert na  wykonanie materiałów promocyjnych według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Rzeszów, dn. 21.03.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wybrało spośród 5 nadesłanych ofert na wykonanie materiałów promocyjnych ofertę firmy Studio Mrówka, ul. Czechosłowacka 7, 30-328 Kraków za kwotę 2.096,36 zł brutto.

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________Rzeszów, dn. 12.03.2014 r.

 

I Spotkanie organizacyjno – promocyjne w 2014 roku 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 04.04.2014 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali  konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzeszowie ul. Batorego 9 odbędzie się spotkanie organizacyjno – promocyjne, na którym zostanie poruszona tematyka realizacji ww. projektu w 2014 roku.

Na spotkaniu będzie zaprezentowany:

- program projektu,

- planowane formy wsparcia dla uczestników,

- zasady uczestnictwa w projekcie systemowym wraz z jego promocją i oczekiwanymi efektami.


Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 17 8594823 wew. 11 w godzinach od 7.30-15.30.


Serdecznie zapraszamy osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie do uczestnictwa w spotkaniu!

 


 

Rzeszów, dn. 27.02.2014 r.

 

Zakończono rekrutację uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej 

do projektu systemowego 

realizowanego w 2014 roku

      

W dniach 23.01.2014 r. oraz 31.01.2014 r. odbyły się spotkania rekrutacyjne mające na celu zrekrutowanie do uczestnictwa w projekcie grupy 10 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.  

Spotkania odbyły się w siedzibie WTZ w Zgłobniu gdzie przeprowadzono rozmowy indywidualne z uczestnikami i ich opiekunami prawnymi, a także sporządzono rodzinne wywiady środowiskowe celem kwalifikacji do projektu systemowego pn. ,,Program aktywizacji społecznej  w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas I etapu rekrutacji zebrano 10 kart zgłoszeniowych. W II etapie rekrutacji wyłoniono grupę docelową 10 osób - uczestników WTZ w Zgłobniu (5 kobiet i 5 mężczyzn). W trakcie doboru uczestników kierowano się zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Rekrutacja odbywała się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem realizacji projektu.

  

Rzeszów, dn. 21.02.2014 r.

 

Pierwsze spotkania rekrutacyjne w 2014 roku

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 10.02.2014 r. – 28.02.2014 r. w siedzibie PCPR w Rzeszowie ul. Batorego 9, pok. 208 odbywają się spotkania rekrutacyjne, na których jest poruszana tematyka realizacji ww. projektu w 2014 roku oraz potencjalni uczestnicy wypełniają ankietę rekrutacyjną. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie gdyż rekrutacja wciąż trwa i posiadamy jeszcze wolne miejsca.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 17 8594823 wew. 11 w godzinach 7.30-15.30 lub w siedzibie PCPR.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

Strona główna
|
Aktualności, Zamówienia
|
Realizacja działań
|
Promocja
|
Ewaluacja i monitoring
|
Galeria
|
Archiwum
|
Zarząd projektu
|
PCPR w Rzeszowie
|
Kontakt