POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RZESZOWIE
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Strona głównaAktualności, ZamówieniaRealizacja działańPromocjaEwaluacja i monitoringGaleriaArchiwumZarząd projektuPCPR w RzeszowieKontakt

Aktualności, Zamówienia

Powiatowe Centrum
  Pomocy Rodzinie
     w Rzeszowie
 
        
Człowiek - najlepsza inwestycja

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Rzeszów, dn. 12.12.2014 r.

 

Informacja  

o zorganizowanej konferencji na zakończenie projektu unijnego 

 pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” 

w latach 2013-2014  

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Rzeszowie 

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 10.12.2014 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 38  odbyła się konferencja na zakończenie projektu systemowego realizowanego w latach 2013-2014 i 2008-2014.

W spotkaniu brali udział uczestnicy projektu z 2013 i 2014 r. oraz zaproszeni goście m.in. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego w osobach Pana Józefa Jodłowskiego Starosty Rzeszowskiego, Pana Marka Sitarza Wicestarosty Rzeszowskiego oraz Pani Danuty Gargały Skarbnika Powiatu Rzeszowskiego. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Powiatowego Urzędu Pracy z Rzeszowa.

W programie spotkania zaprezentowały się firmy szkoleniowe, które organizowały działania w ramach aktywnej integracji dla beneficjentów takie jak firma szkoleniowa Eureka z Rzeszowa, Hotel Monttis z Suchej Beskidzkiej - organizator turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu, oraz organizacje pozarządowe współpracujące z PCPR w Rzeszowie i działające w obszarze problematyki związanej z osobami niepełnosprawnymi (np. Pani Jolanta Pieczonka Przewodnicząca Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego).

Wszyscy goście mieli zapewniony catering na spotkaniu.

 

Program konferencji:

1.    Rejestracja uczestników,

2.   Powitanie gości i uczestników,

3.   Rozdanie dyplomów uczestnikom projektu z 2014 roku,

4.   Występ „aktorów” z WTZ w Zgłobniu - uczestników XII festiwalu twórczości artystycznej ,,I JA POTRAFIĘ BYĆ AKTOREM”, spektakl pn. ”Chytry plan”

5.   Bufet kawowy z cateringiem,

6.   Ewaluacja projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” – prezentacja Pani Agnieszka Gabrowska Dyrektor PCPR w Rzeszowie,

7.   Wystąpienie przedstawiciela PUP-u w Rzeszowie, Pani Joanna Liwo

8.   Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego – prezentacja działalności Pani Jolanta Pieczonka Przewodnicząca Związku SPON powiatu rzeszowskiego,

9.   Prezentacja firm i uczestników projektu – refleksje na temat uczestnictwa w projekcie,

10.          Promocja projektu, zakończenie konferencji.

  

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym uczestnikom i gościom za udział w spotkaniu!

W zakładce GALERIA znajdują się zdjęcia sporządzone w trakcie trwania spotkania.

 

Rzeszów, dn. 25.11.2014 r.

 

Informacja 

o zakończonym kursie pn. ,,Opiekun osób starszych i dzieci” 

dla uczestników projektu systemowego

 

W dniach od 20.10.2014 r. do 07.11.2014 r. odbył się kurs zawodowy ,,Opiekun osób starszych i dzieci”, w którym udział wzięło 2 osoby niepełnosprawne. Uczestnikami kursu były osoby biorące udział w projekcie systemowym pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia odbywały się w siedzibie firmy EUREKA w Rzeszowie, przy ul. Okulickiego 20, która była organizatorem ww. kursu.

 

 

Tematyka zajęć obejmowała:

- rola i zadania opiekuna, formy opieki i pomocy ludziom starszym i dzieciom,

- zasady nawiązywania właściwych relacji z podopiecznym i jego rodziną,

- proces starzenia się organizmu człowieka,

choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów,

- pielęgnacja osób starszych i przewlekle chorych,

- problemy opieki chorych niepełnosprawnych,

- pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u osób starszych,

- postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby,

- wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób starszych,

- zasady żywienia ludzi chorych i starszych,

- wybrane zagadnienia z farmakoterapii,

- anatomia i fizjologia dziecka,

- potrzeby biologiczne dziecka,

- żywienie i pielęgnacja niemowląt,

- choroby wieku dziecięcego, wstępne objawy i rozpoznanie,

- opieka nad chorym dzieckiem,

- pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach u dzieci,

- podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dziecka,

- podstawy psychologii rozwojowej,

- zasady i metody wychowania dziecka,

- rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka,

- gry i zabawy wpływające na rozwój dziecka.

 

Dzięki udziałowi w tej formie wsparcia uczestniczki projektu nabyły umiejętności, które w przyszłości mogą być im niezbędne w procesie poszukiwania pracy. Poprzez udział w kursie podniosły także swoje kwalifikacje zawodowo, które ułatwią im znalezienie nowej dostosowanej do ich potrzeb pracy zawodowej.

W zakładce GALERIA znajdują się zdjęcia.

 

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w w/w kursie!

 

Rzeszów, dn. 18.11.2014 r.

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie cateringu w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Rzeszów ul. J.Piłsudskiego 38 sala nr 16) w dniu 10.12.2014 r. w godzinach od 900 do 1500 dla 100 uczestników projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej jako instrument aktywizacji społecznej pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2. Termin składania ofert: 25 listopad godz. 15.30.

  

Zapytanie ofertowe  

Wzór oferty

 

Rzeszów, dn. 26.11.2014 r.

 

W odpowiedzi na zamieszczonej powyżej zapytanie ofertowe wpłynęło 7 ofert.

Oferta najtańsza wykonania usługi cateringowej została złożona przez: AMC MAKARIOS Dominik Przepióra za cenę 1 480,00 zł brutto.

W związku z tym, że złożona oferta spełniała wymagane kryteria, została wybrana przez Zamawiającego.

 Rzeszów, dn. 15.10.2014 r.

 

Informacja na temat zakończonego  

turnusu rehabilitacyjnego  

w 2014 roku

 

W dniach 01.10 – 14.10.2014 r. w ośrodku Hotel Monntis ul. Spółdzielców 1 w Suchej Beskidzkiej odbył się 14-to dniowy turnus rehabilitacyjny, w którym udział wzięło 27 osób niepełnosprawnych i 8 opiekunów.

 

 Uczestnikami turnusu były osoby biorące udział w projekcie systemowym pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.            

Celem turnusu rehabilitacyjnego była poprawa stanu psychospołecznego oraz usprawnienie ruchowe uczestników/czek.

 

 

Organizatorem turnusu rehabilitacyjnego była firma: Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowiecka 9 budynek D1.

Uczestnicy turnusu mieli zapewniony bezpłatny transport.

W zakładce GALERIA znajdują się zdjęcia z pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.

 

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w turnusie!

 

Rzeszów, dn. 15.10.2014 r.

 

Informacja na temat organizowanego  

 kursu zawodowego  

pn. ,,Opiekun osób starszych i dzieci” 

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach od 20.10.2014 r. do 30.11.2014 r. odbędzie się kurs pn. ,,Opiekun osób starszych i dzieci”.

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie firmy EUREKA w Rzeszowie, przy ul. Okulickiego 20, która jest organizatorem ww. kursu.

Będzie to ostatni organizowany kurs w ramach projektu w 2014 roku.

 

Tematyka zajęć:

- rola i zadania opiekuna, formy opieki i pomocy ludziom starszym i dzieciom,

- zasady nawiązywania właściwych relacji z podopiecznym i jego rodziną,

- proces starzenia się organizmu człowieka,

choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów,

- pielęgnacja osób starszych i przewlekle chorych,

- problemy opieki chorych niepełnosprawnych,

- pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u osób starszych,

- postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby,

- wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób starszych,

- zasady żywienia ludzi chorych i starszych,

- wybrane zagadnienia z farmakoterapii,

- anatomia i fizjologia dziecka,

- potrzeby biologiczne dziecka,

- żywienie i pielęgnacja niemowląt,

- choroby wieku dziecięcego, wstępne objawy i rozpoznanie,

- opieka nad chorym dzieckiem,

- pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach u dzieci,

- podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dziecka,

- podstawy psychologii rozwojowej,

- zasady i metody wychowania dziecka,

- rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka,

- gry i zabawy wpływające na rozwój dziecka.

 

Kurs zawodowy jako instrument aktywizacji edukacyjnej ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursie!

 

Rzeszów, dn. 26.09.2014 r.

 

Informacja o zakończonych dodatkowych zajęciach aktywizacyjnych  

organizowanych dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgłobniu

 

 

W dniach 02-12.09.2014 r. w związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyły się dodatkowe zajęcia aktywizacyjne z zakresu wikliniarstwa i florystyki, w których udział wzięło 10 uczestników WTZ - uczestników projektu unijnego.

Zajęcia zostały prowadzone w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu.

Celem zajęć było przybliżenie uczestnikom warsztatów specyfiki pracy związanej z wikliniarstwem i florystyką, umożliwienie zdobycia wiedzy na temat: przetwórstwa wikliny, wytwarzania przedmiotów ozdobnych i użytkowych, a także o przygotowywaniu dekoracji                         z kwiatów, utrwalaniu roślin, itp.

Dzięki udziałowi w tej formie wsparcia uczestnicy warsztatów nabyli podstawową wiedzę z zakresu wyrabiania przedmiotów ozdobnych z wikliny i kwiatów. Umiejętności te przyczynią się do ich dalszej aktywizacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej.

 

Dodatkowe zajęcia aktywizacyjne realizowane były przez firmę Akademia Zdrowia mającą swoją siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 5 w Rzeszowie.

W zakładce GALERIA znajdują się zdjęcia.

 

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w ww. zajęciach!

 

Rzeszów, dn. 26.09.2014 r.

Informacja

o zakończonych kursach zawodowych organizowanych

w 2014 roku dla uczestników projektu systemowego

 

W dniach od 01.09.2014r. do 25.09.2014r. w związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyły się kursy zawodowe, w których udział wzięło 18 osób-uczestników projektu. Kursy zawodowe jako instrument aktywizacji edukacyjnej miały na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczestników. Poniżej znajduje się szczegółowa informacja o zorganizowanych kursach zawodowych.

 

KURS KOMPUTEROWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH

 

Odbył się w dniach od 08.09.2014 r. do 17.09.2014 r. Udział w tym kursie wzięło 8 uczestników projektu.

Tematyka zajęć kursu komputerowego dla początkujących obejmowała:

- obsługę systemu operacyjnego MS WINDOWS,

- obsługę edytora tekstu WORD na poziomie podstawowym,

- obsługę arkusza kalkulacyjnego EXCEL na poziomie podstawowym,

- obsługę programu POWER POINT,

- Internet i pocztę elektroniczną,

- budowę i obsługę komputera.

 

Dzięki udziałowi w tej formie wsparcia uczestnicy/czki projektu znacznie poprawili swoje umiejętności obsługi komputera. Organizator szkolenia firma Eureka zapewniła materiały niezbędne do uczestnictwa w w/w kursie.

 

PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Odbył się w dniach od 10.09.2014 r. do 19.09.2014 r. Udział w tym kursie wziął 1 uczestnik projektu.

Tematyka zajęć kursu prowadzenie własnej działalności gospodarczej obejmowała:

- zakładanie działalności gospodarczej,

- podatkową księgę przychodów i rozchodów,

- podatek dochodowy, płace, ZUS,

- podatek Vat,

- środki trwałe, amortyzację,

- obsługę programów komputerowych CDN Optima i Płatnik, 

- tworzenie biznesplanu.

 

Dzięki udziałowi w tej formie wsparcia uczestnik projektu nabył wiele ciekawych umiejętności, które w przyszłości mogą przyczynić się do umiejętnego i efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

KASY FISKALNE, FAKTUROWANIE Z OBSŁUGĄ KLIENTA

 

Odbył się w dniach od 05.09.2014 r. do 19.09.2014 r. Udział w tym kursie wzięło 3 uczestników projektu.

Tematyka zajęć kursu obejmowała:

- zasady obsługi klienta,

- typologię zachowań klienta,

- budowanie zaufania klienta,

- zasady stosowania urządzeń fiskalnych,

- pracę kasjera,

- dokumenty transakcji,

- rodzaje faktur,

- fakturowanie elektroniczne,

- obrót kasowy i raporty,

- korekty błędów.

 

Dzięki udziałowi w tej formie wsparcia uczestnicy/czki projektu nabyli wiele ciekawych umiejętności, które w przyszłości mogą przyczynić się do efektywnego poszukiwania pracy.

 

BUKIECIARSTWO

 

Odbył się w dniach od 01.09.2014 r. do 11.09.2014 r. Udział w tym kursie wzięło 4 uczestników projektu.

Tematyka zajęć kursu bukieciarstwo obejmowała:

- utrwalanie roślin (budowę i funkcje życiowe roślin, przegląd roślin, fazy zbioru roślin i przygotowanie do suszenia, przedłużanie trwałości kwiatów po ścięciu, techniki suszenia),

- wiązanki i dekoracje okolicznościowe (zasady doboru kwiatów, kompozycje z roślin suchych, stroiki, dekoracje wiosenne, techniki układania kwiatów),

- dekoracje pogrzebowe (wiązanki pogrzebowe, wieńce pogrzebowe, dekoracje w różnych kształtach np. serca, krzyża),

- wyroby ślubne i komunijne (rodzaje wiązanek ślubnych, wiązanka spływająca, fantazyjna, wyroby komunijne).

 

Dzięki udziałowi w tej formie wsparcia uczestnicy/czki projektu nabyli wiele ciekawych umiejętności, które w przyszłości mogą być im niezbędne do realizacji swoich życiowych pasji.

 

KADRY, PŁACE

 

Odbył się w dniach od 15.09.2014 r. do 25.09.2014 r. Udział w nim wzięło 2 uczestniczki projektu.

Tematyka zajęć kursu kadry, płace obejmowała:

- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,

- zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracownika,

- umowy o pracę i ich rodzaje, umowy cywilnoprawne,

- świadectwa pracy,

- urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, macierzyńskie, bezpłatne, szkoleniowe,

- czas pracy,

- regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania,

- odpowiedzialność porządkową i materialną pracownika,

- ochronę pracy kobiet,

- zatrudnianie młodocianych,

- naliczanie płac + składek ZUS,

- zagadnienia bhp (ochrona zdrowia, szkolenia, środki ochrony indywidualnej),

- program komputerowy CDN Optima i PŁATNIK.

 

Dzięki udziałowi w tej formie wsparcia uczestnicy/czki projektu nabyły wiele ciekawych umiejętności, które w przyszłości mogą przyczynić się do efektywnego poszukiwania pracy.

 

Zajęcia z kursów zawodowych odbywały się w siedzibie firmy EUREKA w Rzeszowie, przy ul. Okulickiego 20, która była ich organizatorem.

W zakładce GALERIA znajdują się zdjęcia sporządzone w trakcie trwania kursów.

 

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w kursach zawodowych!

 

Rzeszów, dn. 03.09.2014 r.

 

Informacja o zakończonych

stażach zawodowych 

 

        W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej  w powiecie rzeszowskim” w 2014 r w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 31.08.2014 roku 8 uczestników projektu zakończyło udział w 3 miesięcznych stażach zawodowych.

        Staże odbywały się na podstawie umów zawartych przez Realizatora Projektu z organizatorami stażu i uczestnikami projektu. Staż jako instrument aktywizacji zawodowej miał na celu nabycie umiejętności praktycznych, kwalifikacji zawodowych w miejscu wykonywania pracy.

Organizatorami stażów dla Uczestników projektu w 2014 roku były zarówno instytucje rządowe,  samorządowe, organizacje pozarządowe  działające w powiecie rzeszowskim oraz firmy prywatne.

W zakładce galeria znajdują się zdjęcia sporządzone w trakcie trwania staży.

 

Dziękujemy uczestnikom projektu za wzięcie udziału w stażach zawodowych!

 
 
   

Rzeszów, dn. 03.09.2014 r.

 

Informacja na temat organizowanego

turnusu rehabilitacyjnego w 2014 roku 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej  w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 01.10 – 14.10.2014 r. w ośrodku Hotel Monntis ul. Spółdzielców 1 w Suchej Beskidzkiej odbędzie się turnus rehabilitacyjny. 14–to dniowy turnus będzie miał na celu poprawę stanu psychospołecznego  uczestników projektu, usprawnienie ruchowe i psychospołeczne. Dla chętnych, którzy chcą  zapoznać się z w/w ośrodkiem podajemy stronę internetową:  www.monttis.com.pl 

Organizatorem turnusu rehabilitacyjnego jest: Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowiecka 9 budynek D1.

O transporcie na miejsce turnusu i innych ewentualnych sprawach związanych z wyjazdem uczestnicy projektu będą informowani telefonicznie lub listownie.  

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w turnusie uczestników projektu!

 
 
   

Rzeszów, dn. 03.09.2014 r.

 

Informacja

o organizowanych i rozpoczętych kursach zawodowych

dla uczestników projektu systemowego w 2014 roku

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach od 01.09.2014r. do 07.11.2014r. rozpoczęły się kursy zawodowe dla 21 uczestników projektu. Kursy zawodowe jako instrument aktywizacji edukacyjnej mają na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczestników. Poniżej umieszczono szczegółową informację o organizowanych kursach zawodowych.

 

KURS KOMPUTEROWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH 

W dniach od 08.09.2014 r. do 17.09.2014 r. 8 uczestników projektu weźmie udział w kursie komputerowym dla początkujących.

Tematyka zajęć:

- obsługa systemu operacyjnego MS WINDOWS,

- obsługa edytora tekstu WORD na poziomie podstawowym,

- obsługa arkusza kalkulacyjnego EXCEL na poziomie podstawowym,

- obsługa programu POWER POINT,

- Internet i poczta elektroniczna,

- budowa i obsługa komputera.

 

PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W dniach od 10.09.2014 r. do 19.09.2014 r. 1 uczestnik projektu weźmie udział w kursie prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Tematyka zajęć:

- zakładanie działalności gospodarczej,

- podatkowa księga przychodów i rozchodów,

- podatek dochodowy, płace, ZUS,

- podatek Vat,

- środki trwałe, amortyzacja,

- obsługa programów komputerowych CDN Optima i Płatnik, 

- tworzenie biznesplanu.

 

KASY FISKALNE, FAKTUROWANIE Z OBSŁUGĄ KLIENTA 

W dniach od 05.09.2014 r. do 19.09.2014 r. 3 uczestników projektu weźmie udział w kursie kasy fiskalne, fakturowanie z obsługą klienta.

Tematyka zajęć:

- zasady obsługi klienta,

- typologia zachowań klienta,

- budowanie zaufania klienta,

- zasady stosowania urządzeń fiskalnych,

- praca kasjera,

- dokumenty transakcji,

- rodzaje faktur,

- fakturowanie elektroniczne,

- obrót kasowy i raporty,

- korekty błędów.

 

OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W dniach od 20.10.2014 r. do 30.11.2014 r. 3 uczestników projektu weźmie udział w kursie opiekun osób starszych i dzieci.

Tematyka zajęć:

- rola i zadania opiekuna, formy opieki i pomocy ludziom starszym i dzieciom,

- zasady nawiązywania właściwych relacji z podopiecznym i jego rodziną,

- proces starzenia się organizmu człowieka,

- choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów,

- pielęgnacja osób starszych i przewlekle chorych,

- problemy opieki chorych niepełnosprawnych,

- pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u osób starszych,

- postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby,

- wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób starszych,

- zasady żywienia ludzi chorych i starszych,

- wybrane zagadnienia z farmakoterapii,

- anatomia i fizjologia dziecka,

- potrzeby biologiczne dziecka,

- żywienie i pielęgnacja niemowląt,

- choroby wieku dziecięcego, wstępne objawy i rozpoznanie,

- opieka nad chorym dzieckiem,

- pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach u dzieci,

- podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dziecka,

- podstawy psychologii rozwojowej,

- zasady i metody wychowania dziecka,

- rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka,

- gry i zabawy wpływające na rozwój dziecka.

 

BUKIECIARSTWO 

W dniach od 01.09.2014 r. do 11.09.2014 r. 4 uczestników projektu weźmie udział w kursie z zakresu bukieciarstwa.

Tematyka zajęć:

- utrwalanie roślin (budowa i funkcje życiowe roślin, przegląd roślin, fazy zbioru roślin i przygotowanie do suszenia, przedłużanie trwałości kwiatów po ścięciu, techniki suszenia),

- wiązanki i dekoracje okolicznościowe (zasady doboru kwiatów, kompozycje z roślin suchych, stroiki, dekoracje wiosenne, techniki układania kwiatów),

- dekoracje pogrzebowe (wiązanki pogrzebowe, wieńce pogrzebowe, dekoracje w różnych kształtach np. serca, krzyża),

- wyroby ślubne i komunijne (rodzaje wiązanek ślubnych, wiązanka spływająca, fantazyjna, wyroby komunijne).

 

KADRY, PŁACE 

W dniach od 15.09.2014 r. do 25.09.2014 r. 2 uczestniczki projektu wezmą udział w kursie kadry, płace.

Tematyka zajęć:

- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,

- zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracownika,

- umowy o pracę i ich rodzaje, umowy cywilnoprawne,

- świadectwa pracy,

- urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, macierzyńskie, bezpłatne, szkoleniowe,

- czas pracy,

- regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania,

- odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika,

- ochrona pracy kobiet,

- zatrudnianie młodocianych,

- naliczanie płac + składek ZUS,

- zagadnienia bhp (ochrona zdrowia, szkolenia, środki ochrony indywidualnej),

- program komputerowy CDN Optima i PŁATNIK.

 

Szczegółowe harmonogramy trwania kursów uczestnicy projektu otrzymali pocztą tradycyjną.

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie firmy EUREKA w Rzeszowie, przy ul. Okulickiego 20, która jest organizatorem ww. kursów zawodowych.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursach zawodowych!

 
 
   

Rzeszów, dn. 03.09.2014 r.

 

Informacja o organizowanych i rozpoczętych

dodatkowych zajęciach aktywizacyjnych

dla uczestników

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgłobniu

  

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 02-12.09.2014 r. odbywają się dodatkowe zajęcia aktywizacyjne z zakresu wikliniarstwa i florystyki dla 10 uczestników WTZ, uczestników projektu unijnego.

 Zajęcia będą prowadzone w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu.

Celem zajęć będzie przybliżenie uczestnikom warsztatów specyfiki pracy związanej z wikliniarstwem i florystyką, umożliwienie zdobycia wiedzy na temat: przetwórstwa wikliny, wytwarzania przedmiotów ozdobnych i użytkowych, a także o przygotowywaniu dekoracji z kwiatów, utrwalaniu roślin, itp.

Dodatkowe zajęcia aktywizacyjne realizowane są przez firmę Akademia Zdrowia mającą swoją siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 5 w Rzeszowie.

O spotkaniach każdy uczestników projektu został powiadomiony indywidualnie.

 

 Rzeszów, dn. 01.08.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć aktywizacyjnych dla 10 niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Rzeszów, dn. 01.09.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje, że spośród 3 złożonych ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć aktywizacyjnych dla 10 niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn została wybrana oferta firmy Akademia Zdrowia z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 5 w Rzeszowie za cenę 3.990,00 zł brutto.

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert. 

 

Rzeszów, dn. 01.08.2014 r.

 

Informacja 

o zrealizowanych zespołach ćwiczeń fizycznych

usprawniających psychoruchowo

 

W dniach 17,25,27,30.06.2014 r. oraz 02,07,09,14.07.2014 r. 10 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgłobniu – uczestników projektu systemowego pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim wzięło udział w zespołach ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo.

Organizatorem ww. formy wsparcia był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z s. w Nowej Wsi, Nowa Wieś 387, 36-001 Trzebownisko.

Zespoły składały się z:

1.    Zajęć psychoruchowych na basenie,

2.   Gimnastyki w wodzie – aquaareobik,

3.   Choreoterapii.

Zajęcia były prowadzone na basenie w miejscowości Nowa Wieś i miały na celu poprawę zdrowia, stanu psychospołecznego a w tym ułatwienie kontaktów interpersonalnych, akceptacji samego siebie oraz rozładowanie napięcia emocjonalnego.

W ramach spotkań uczestnicy mieli zapewniony catering. Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

W zakładce galeria znajdują się zdjęcia przedstawiające zrealizowane zajęcia z uczestnikami WTZ.

 

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w w/w formie wsparcia!

  


Rzeszów, dn. 22.07.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 24 niepełnosprawnych uczestników w tym 16 kobiet i 8 mężczyzn według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe


Rzeszów, dn. 05.08.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje, że spośród 8 złożonych ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 24 niepełnosprawnych uczestników w tym 16 kobiet i 8 mężczyzn została wybrana oferta Eureka Centrum Kursowe z siedzibą w Rzeszowie, ul.Okulickiego 20 za cenę 23.440,00 zł brutto.

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert. 
Rzeszów, dn. 26.06.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza ponownie do składania ofert na zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego wraz z transportem dla 29 niepełnosprawnych uczestników i 7 opiekunów w tym kobiet i mężczyzn według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego (został zmieniony wymóg dotyczący basenu na terenie ośrodka oraz ukształtowania terenu).

Zapytanie ofertowe

Rzeszów, dn. 14.07.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje, że spośród 7 złożonych ofert na zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego  została wybrana oferta Europejskiego Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego z siedzibą w Warszawie, ul.Bobrowiecka 9 budynek D1 za cenę 41.400,00 zł brutto.

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert. 

Rzeszów, dn. 23.06.2014 r.

  

Informacja o rozpoczętych stażach zawodowych

 

        W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, od dnia 02.06.2014 r. ośmiu uczestników projektu rozpoczęło 3 miesięczne staże zawodowe.

        Staż jako instrument aktywizacji zawodowej zorganizowany jest w celu nabycia umiejętności praktycznych, kwalifikacji zawodowych w miejscu wykonywania pracy, po  analizie  predyspozycji i potrzeb  Uczestnika Projektu wykonanej przez doradcę zawodowego.

        Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Realizatora Projektu  z Organizatorem stażu  i Uczestnikiem Projektu.

Organizatorami stażów dla Uczestników projektu w 2014 roku są  zarówno instytucje rządowe,  samorządowe,  organizacje pozarządowe  działające w powiecie rzeszowskim  oraz firmy prywatne.

 


 

Rzeszów, dn. 23.06.2014 r.

Informacja o organizowanych

zespołach ćwiczeń fizycznych

usprawniających psychoruchowo

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 17,25,27,30.06.2014 r. oraz 02,07,09,14.07.2014 r. będą się odbywały zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo dla 10 uczestników WTZ. Zajęcia będą prowadzone na basenie w miejscowości Nowa Wieś i będą miały na celu poprawę kontaktów interpersonalnych, ułatwienie akceptacji samego siebie oraz rozładowanie napięcia emocjonalnego.

Zespoły będą się składały z:

1.    Zajęć psychoruchowych na basenie,

2.   Gimnastyki w wodzie – aquaareobik,

3.   Choreoterapii. 

Zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo realizowane będą przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z s. w Nowej Wsi, Nowa Wieś 387, 36-001 Trzebownisko.

O spotkaniach każdy uczestników projektu został powiadomiony indywidualnie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w w/w zajęciach.Rzeszów, dn. 12.06.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego wraz z transportem dla 29 niepełnosprawnych uczestników i 7 opiekunów w tym kobiet i mężczyzn według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty


Rzeszów, dn. 26.06.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje, że ze względu na nie spełnienie warunków postawionych w zapytaniu ofertowym nie wybrano żadnej oferty na zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego. 

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert.Rzeszów, dn. 05.06.2014 r.

 

Informacja 

o zrealizowanych warsztatach podniesienia kompetencji życiowych  

i umiejętności społeczno – zawodowych 

dla uczestników projektu systemowego

 

W dniach od 19.05.2014 do 23.05.2014 - I grupa oraz od 26.05.2014 do 30.05.2014 - II grupa 29 osób niepełnosprawnych wzięło udział w warsztatach podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych.

Organizatorem ww. formy wsparcia była firma ,,Akademia, Zdrowia” mającą swoją siedzibę w Rzeszowie, przy ul. Jagiellońskiej 5. Zajęcia warsztatowe odbywały się w siedzibie firmy.

 

Tematyka zajęć obejmowała: kreację wizerunku i stylizację, edukację społeczno-obywatelską, promocja zachowań prozdrowotnych, medycyna społeczna, elementy BHP, warsztat psychologiczny i zawodowy, nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania i powrotu na rynek pracy, nowoczesne techniki poszukiwania pracy, nabycie wiedzy na temat pracy w domu, przygotowanie do zatrudnienia w systemie telepracy.

Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy projektu nabyli umiejętności komunikacyjne, dzięki którym zwiększyła się ich szansa na efektywne poszukiwanie pracy, oraz zdobyli wiedzę z zakresu medycyny społecznej. W ramach spotkań uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz mieli zapewniony poczęstunek.

Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem.

W zakładce galeria znajdują się zdjęcia wykonane w trakcie trwania warsztatu.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w w/w spotkaniach.


Rzeszów, dn. 05.06.2014 r.

Informacja

o zrealizowanym treningu kompetencji życiowych

i umiejętności społeczno-zawodowych

 

W dniach 26.05.2014 r. oraz 27.05.2014 r. w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu 9 osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej wzięło udział w grupowym treningu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych.

Organizatorem ww. formy wsparcia była Spółdzielnia Pracy ,,OŚWIATA” mającą swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 31 w Rzeszowie.

Tematyka zajęć obejmowała trening gospodarowania budżetem, organizację czasu wolnego, prawa i uprawnienia osób niepełnosprawnych, edukację prozdrowotną, a także zagadnienia w zakresie aktywizacji zawodowej, poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji.

Poprzez udział w treningach uczestnicy projektu bardziej świadomie mogą wchodzić w relacje z innymi ludźmi, mają bliższy kontakt ze sobą i z innymi.

W ramach spotkań uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz mieli zapewniony catering. Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem.

W zakładce galeria znajdują się zdjęcia wykonane w trakcie trwania spotkań.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w w/w spotkaniach!


Rzeszów, dn. 26.05.2014 r.

 

Informacja 

o zrealizowanym treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego

 

W dniach od 05.05 do 09.05.2014 r. - I grupa oraz od 12.05 do 16.05.2014 r. - II grupa 30 osób niepełnosprawnych – uczestników projektu systemowego wzięło udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

Organizatorem ww. formy wsparcia była firma ,,Akademia Zdrowia”. Zajęcia grupowe odbywały się w siedzibie firmy przy ul. Jagiellońskiej 5 w Rzeszowie.

Tematyka zajęć obejmowała integrację, nabycie umiejętności społecznych, autoprezentację w poszukiwaniu pracy, trening asertywności, trening komunikacyjny, nabycie umiejętności pracy zespołowej oraz kształtowanie indywidualnych i grupowych relacji interpersonalnych.

Poprzez udział w treningach uczestnicy projektu bardziej świadomie mogą wchodzić w relacje z innymi ludźmi, mają bliższy kontakt ze sobą i z innymi, zdobyli umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Program spotkań pozwolił uczestnikom poznać różne sposoby radzenia sobie w sytuacjach interpersonalnych oraz rozwinąć swoje zasoby inteligencji emocjonalnej.

W ramach spotkań uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz mieli zapewniony catering.

Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem.

W zakładce galeria znajdują się zdjęcia wykonane w trakcie trwania spotkań.

 

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w w/w spotkaniach!

 

 


Rzeszów, dn. 08.05.2014 r.

Informacja o organizowanych  

treningach kompetencji życiowych  

i umiejętności społeczno-zawodowych

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 20.05.2014 r. oraz 22.05.2014 r. w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu będą się odbywały treningi kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych dla  10 uczestników WTZ.

Zajęcia będą prowadzone w jednej grupie według poniższej tematyki:

1)   Trening gospodarowania budżetem,

2)  Organizacja czasu wolnego,

3)  Prawa i uprawnienia osób niepełnosprawnych,

4)  Edukacja prozdrowotna,

5)  Zagadnienia w zakresie aktywizacji zawodowej, poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji. 

Treningi kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych realizowane będą przez Spółdzielnię Pracy ,,OŚWIATA” mającą swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 31 w Rzeszowie.

O terminie spotkań każdy uczestnik projektu zostanie powiadomiony indywidualnie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w w/w spotkaniach.


Rzeszów, dn. 08.05.2014 r.

Informacja o organizowanych

treningach kompetencji i umiejętności społecznych

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach od 05.05 do 09.05.2014 r.- I grupa oraz od 12.05 do 16.05.2014 r.- II grupa w siedzibie firmy Akademia, Zdrowia ul. Jagiellońska 5 w Rzeszowie odbywają się treningi kompetencji i umiejętności społecznych.

Zajęcia będą miały formę zajęć grupowych według poniższej tematyki:

1)   Integracja, nabycie umiejętności społecznych,

2)  Autoprezentacja w poszukiwaniu pracy,

3)  Trening asertywności, trening komunikacyjny,

4)  Nabycie umiejętności pracy zespołowej,

5)  Kształtowanie indywidualnych i grupowych relacji interpersonalnych.

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych realizowane będą przez firmę Akademia Zdrowia, ul. Jagiellońska 5 w Rzeszowie.

O dokładnych terminach spotkań każdy uczestnik projektu został powiadomiony indywidualnie.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w w/w spotkaniach.


 

Rzeszów, dn. 08.05.2014 r.

Informacja o organizowanych

warsztatach podniesienia kompetencji życiowych

 i umiejętności społeczno-zawodowych

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach od 19.05.2014 do 23.05.2014 - I grupa oraz od 26.05.2014 do 30.05.2014 - II grupa w siedzibie firmy Akademia, Zdrowia ul. Jagiellońska 5 w Rzeszowie będą się odbywały warsztaty podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych.

 Zajęcia będą miały formę zajęć grupowych według poniższej tematyki:

1)   Kreacja wizerunku i stylizacja,

2)  Edukacja społeczno-obywatelska,

3)  Promocja zachowań prozdrowotnych, medycyna społeczna, elementy BHP,

4)  Warsztat psychologiczny i zawodowy,

5)  Nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania i powrotu na rynek pracy,

6)  Nowoczesne techniki poszukiwania pracy,

7)  Nabycie wiedzy na temat pracy w domu,

8)  Przygotowanie do zatrudnienia w systemie telepracy. 

Warsztaty podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych realizowane będą przez firmę Akademia Zdrowia, ul. Jagiellońska 5 w Rzeszowie.

O dokładnych terminach spotkań każdy uczestnik projektu zostanie powiadomiony indywidualnie.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w w/w spotkaniach.

 

 Rzeszów, dn. 08.05.2014 r.

Informacja

o zakończonych indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym

dla uczestników projektu unijnego

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 14.04 – 30.04.2014 r.  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, a także w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu odbyły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. 40 uczestników projektu brało udział w spotkaniu z doradcą zawodowym.
Usługa ta była realizowana przez Spółdzielnię Pracy ,,OŚWIATA” mającą swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 31 w Rzeszowie.
Rozmowy doradcze miały na celu zbadanie umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych, określenie właściwej ścieżki reintegracji, a także określenie ścieżki kariery zawodowej.
W zakładce GALERIA znajdują się zdjęcia ze spotkań.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w w/w spotkaniach!

 

 Rzeszów, dn. 16.04.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych dla 30 uczestników w tym kobiet i mężczyzn w formie zajęć grupowych według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe


Rzeszów, dn. 25.04.2014 r.

 

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wybrało spośród 4 nadesłanych ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, ofertę AKADEMIA ZDROWIA Izabela Łajs na kwotę 5.990,00 zł brutto, która była ofertą najkorzystniejszą pod względem ceny.

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert.Rzeszów, dn. 16.04.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczestników WTZ treningów  kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych dla 10 uczestników w tym kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w formie zajęć grupowych według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe


Rzeszów, dn. 25.04.2014 r.

 

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wybrało spośród 4 nadesłanych ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczestników WTZ treningów  kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, ofertę S.P.OŚWIATA na kwotę 1.450,00 zł brutto, która była ofertą najkorzystniejszą pod względem ceny.

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert.Rzeszów, dn. 16.04.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 30 uczestników w tym kobiet i mężczyzn w formie zajęć grupowych według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe


Rzeszów, dn. 25.04.2014 r.

 

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wybrało spośród 4 nadesłanych ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, ofertę AKADEMIA ZDROWIA Izabela Łajs na kwotę 5.790,00 zł brutto, która była ofertą najkorzystniejszą pod względem ceny.

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert.


 Rzeszów, dn. 14.04.2014 r.

 

Informacja o zorganizowanym 

Spotkaniu organizacyjno - promocyjnym 

dla uczestników projektu pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim”  

w dniu 04.04.2014 r.

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 04.04.2014 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzeszowie ul. Batorego 9 odbyło się spotkanie organizacyjno–promocyjne, na którym poruszono tematykę związaną z realizacją projektu w 2014 roku.

Na spotkaniu przedstawiono następujące zagadnienia:

- związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2013-2014,

- program projektu, jego cele zadania, planowane efekty,

- planowane formy wsparcia dla uczestników,

- zasady uczestnictwa w projekcie systemowym wraz z jego promocją i ewaluacją, w tym omówiono i zapoznano uczestników z regulaminem uczestnictwa w projekcie, planem rekrutacji do projektu i zasadami związanymi z rozliczeniem kosztów przejazdu na poszczególne formy wsparcia w ramach aktywnej integracji,

- zagadnienia związane z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Uczestnicy projektu mieli możliwość oglądnięcia filmu, który porusza tematykę równościową.

 

W zakładce GALERIA znajdują się zdjęcia ze spotkania, natomiast film o tematyce równościowej można obejrzeć TUTAJ.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym za udział w spotkaniu !

______________________________________________________________________________________________________________

 Rzeszów, dn. 14.04.2014 r.

Informacja o materiałach promocyjnych

dla uczestników projektu w 2014 roku 

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach promocji projektu w bieżącym roku wszyscy uczestnicy otrzymają:

 

1. Teczki skóropodobne wyposażone w notes,

 

2. Podkładki z kalkulatorem,

 

3. Długopisy.

 

Wszystkie ww. gadżety są opatrzone w logotypy PCPR i UE, a poniżej znajdują się ich zdjęcia.______________________________________________________________________________________________________________


Rzeszów, dn. 13.03.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego w formie indywidualnych konsultacji dla uczestników projektu w tym kobiet i mężczyzn.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Rzeszów, dn. 25.03.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wybrało spośród 7 nadesłanych ofert na prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego w formie indywidualnych konsultacji ofertę firmy S.P. Oświata, Al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów na kwotę 47,55 zł/h brutto.

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert.


______________________________________________________________________________________________________________


Rzeszów, dn. 13.03.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza firmy z branży reklamowo - promocyjnej do składania ofert na  wykonanie materiałów promocyjnych według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Rzeszów, dn. 21.03.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wybrało spośród 5 nadesłanych ofert na wykonanie materiałów promocyjnych ofertę firmy Studio Mrówka, ul. Czechosłowacka 7, 30-328 Kraków za kwotę 2.096,36 zł brutto.

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________Rzeszów, dn. 12.03.2014 r.

 

I Spotkanie organizacyjno – promocyjne w 2014 roku 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 04.04.2014 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali  konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzeszowie ul. Batorego 9 odbędzie się spotkanie organizacyjno – promocyjne, na którym zostanie poruszona tematyka realizacji ww. projektu w 2014 roku.

Na spotkaniu będzie zaprezentowany:

- program projektu,

- planowane formy wsparcia dla uczestników,

- zasady uczestnictwa w projekcie systemowym wraz z jego promocją i oczekiwanymi efektami.


Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 17 8594823 wew. 11 w godzinach od 7.30-15.30.


Serdecznie zapraszamy osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie do uczestnictwa w spotkaniu!

 


 

Rzeszów, dn. 27.02.2014 r.

 

Zakończono rekrutację uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej 

do projektu systemowego 

realizowanego w 2014 roku

      

W dniach 23.01.2014 r. oraz 31.01.2014 r. odbyły się spotkania rekrutacyjne mające na celu zrekrutowanie do uczestnictwa w projekcie grupy 10 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.  

Spotkania odbyły się w siedzibie WTZ w Zgłobniu gdzie przeprowadzono rozmowy indywidualne z uczestnikami i ich opiekunami prawnymi, a także sporządzono rodzinne wywiady środowiskowe celem kwalifikacji do projektu systemowego pn. ,,Program aktywizacji społecznej  w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas I etapu rekrutacji zebrano 10 kart zgłoszeniowych. W II etapie rekrutacji wyłoniono grupę docelową 10 osób - uczestników WTZ w Zgłobniu (5 kobiet i 5 mężczyzn). W trakcie doboru uczestników kierowano się zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Rekrutacja odbywała się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem realizacji projektu.

  

Rzeszów, dn. 21.02.2014 r.

 

Pierwsze spotkania rekrutacyjne w 2014 roku

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 10.02.2014 r. – 28.02.2014 r. w siedzibie PCPR w Rzeszowie ul. Batorego 9, pok. 208 odbywają się spotkania rekrutacyjne, na których jest poruszana tematyka realizacji ww. projektu w 2014 roku oraz potencjalni uczestnicy wypełniają ankietę rekrutacyjną. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie gdyż rekrutacja wciąż trwa i posiadamy jeszcze wolne miejsca.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 17 8594823 wew. 11 w godzinach 7.30-15.30 lub w siedzibie PCPR.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

Strona główna
|
Aktualności, Zamówienia
|
Realizacja działań
|
Promocja
|
Ewaluacja i monitoring
|
Galeria
|
Archiwum
|
Zarząd projektu
|
PCPR w Rzeszowie
|
Kontakt